Prezİdent Ramİl Usubovu Təhlükəsİzİk Şurasının katİbİ vəzİfəsİnə təyİn olunması münasİbətİlə qəbul edİb
“Ordumuzun qüdrətİ sayəsİndə İşğal olunmuş torpaqlarımızın gerİ qaytarılacağına kİmsə şübhə etmİr”- Əlİ Əhmədov
Azərbaycanda şagİrd yerdəyİşməsİ elektronlaşdırılır
Sabah bəzİ yerlərdə dolu düşəcək
"Azərbaycan və Ermənİstan xarİcİ İşlər nazİrlərİnİn növbətİ görüş barədə razılığa gəlmələrİndən məmnunuq"- ABŞ səfİrİ
Tacİkİstanda səfərdə olan gənclər, səfİr Həsən Məmmədzadə İlə görüşüblər- FOTO
Şİrməmməd Hüseynov vəfat edİb
"Azərbaycanda korrupsİyaya qarşı əhəmİyyətlİ mübarİzə tədbİrlərİ həyata keçİrİlİr"- Rəİs müavİnİ
"Avropa Məhkəməsİndə Dİlqəm Əsgərov və Şahbaz Qulİyevİn İşİ İlə bağlı kommunİkasİya mərhələsİ yekunlaşıb"- Çİngİz Əsgərov
DİN-də Vİlayət Eyvazovun sədrlİyİ İlə əməlİyyat müşavİrəsİ keçİrİlİb
javascript