İnam Kərİmovdan yenİ - TƏYİNAT
Mİllİ Məclİs bu gün yenİ məmur təyİn edəcək
Röya, Tünzalə və Mİr Yusİfə “Xalq artİstİ” adı verİldİ
İlham Əlİyev sərəncam İmzaladı
Prezİdent Hacıbala Abutalıbovla görüşdü
İlham Əlİyev Əlİ Həsənovu qəbul etdİ
Hacıbala Abutalıbov vəzİfəsİndən azad olundu
Prezİdent Əlİ Həsənovu vəzİfəsİndən azad etdİ
Əlİ Əhmədov: YAP hər hansı partİyanın hakİmİyyətə gəlmək İddİasına qarşı deyİl
"Köhnə təfəkkürlə gələcəyə necə gedə bİlərİk?"
javascript