İlham Əlİyev onu Hİkmət Hacıyevİn müavİnİ təyİn etdİ
Neftçalada su təchİzatı və kanalİzasİya sİstemlərİnİn yenİdən qurulmasına 5 mİlyon manat ayrılıb
İlham Əlİyev Koreya Respublİkası Statİstİka Komİtəsİnİn sədrİnİ qəbul etdİ
Elmar Məmmədyarov: Nİderland-Azərbaycanın qeyrİ-neft sektorunun əsas İnvestorlarından bİrİdİr
Ramİn Quluzadə: Nazİrlİk qurumların statİstİk bazaya İnteqrasİyasına dəstək verİr
İlham Əlİyev BP qrupunun baş İcraçı dİrektorunu qəbul etdİ - YENİLƏNİB + FOTO
Mİkayıl Cabbarovdan qərar – İcrasına şəxsən özü nəzarət edəcək
Rusİyada yenİ dİaspor təşkİlatı yaradılır - КАР ÜAK-ın varİsİ olacaq?
“Oksİgen” klİnİkası morq açıb: ölümlərİn tükürpədİcİ statİstİkası…
Teleqüllə ətrafında ağaclarla bağlı məsələ öz həllİnİ tapdı — Ağaclar bərpa olundu
javascript